Zebranie Członków Stowarzyszenia SUPER TEAM


Zawiadamiamy o zwołaniu Zebrania Członków Stowarzyszenia "SUPER TEAM" z siedzibą w Krakowie, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2023 roku godz 20-22 w  Rawiczu (Hotel Diament)  z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

2. Podział zysku / pokrycie straty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3.  Zmiana Zarządu Stowarzyszenia „SUPER TEAM”.

wróć do listy aktualności