Ankündigungen

Z przykrością informujemy, że epilog Super Rally w Gminie Bukowina Tatrzańska w dniach 9-10 listopada 2018 nie odbędzie się z powodu nie uzyskania zgód na użytkowanie trasy. 
Zapraszamy na uroczyste zakończenie sezonu do Klubu Bania w dniu 10.11.2018 na godzinę 20:00. Wręczymy puchary za klasyfikację generalną sezonu 2018 i nagrody za klasyfikację "najszybszy zawodnik/załoga". 
Wszystkich również zapraszamy w sobotę od godz. 10:00 na rywalizację na symulatorze rajdowym w lobby Hotelu Bania.Komunikat - IV runda SJCAM SUPER RALLY / Puchar Can-am - Legnica, 8-10.06.2018

Od rundy w Legnicy wprowadzmy nowe zasady klasyfikacji (wstecz nie obowiązuje):
Zawodnik / Załoga będzie klasyfikowana w imprezie pod warunkiem, że pokona co najmniej 50% Odcinków Testowych podczas całej imprezy (zmiana obowiązuje od 9.06.2018). Zaokrąglane w górę (np. z 9 OT zalicza 5 OT). 
Za nieodbycie, nieukończenie Odcinka Testowego załoga otrzymuje karę ryczałtową (T) 200% za każdy nieukończony / nieodbyty odcinek (tylko pod warunkiem, że ukończy co najmniej 50% Odcinków Testowych podczas całej imprezy [zmiana obowiązuje od 9.06.2018]).
  
IV runda SJCAM SUPER RALLY / Puchar Can-am - Legnica, 8-10.06.2018 jest rundą podwójnie punktowaną.


Komunikat - II runda SJCAM SUPER RALLY / Puchar Can-am 77,  Tor Dębska Wola - Morawica, 20-22.04.2018

Opłata za wypożyczenie transpondera  - 10 zł.

1) Flaga ŻÓŁTA - sygnalizuje zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność
2) Flaga NIEBIESKA- sygnalizuje nakaz przepuszczena zawodnika
3) Flaga CZERWONA - sygnalizuje zakaz kontynuowania jazdy, przerwanie zawodów
4) Flaga CZARNA - sygnalizuje wykluczenie zawodnika z zawodów

Wykluczenia:
1) Zakaz ścigania i wyprzedzania podczas okrążenia zapoznawczego
2) Wymianę motocykla,quada,pojazdu na inny niż zgłoszony
3) Jazda pod prąd
4) Jazdę poza wyznaczoną trasą
5) Skracanie trasy
6) Jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
7) W trakcie ścigania blokowanie lub zajeżdżanie toru jazdy innym zawodnikom
8) Tankowanie poza strefą serwisową

Strefa serwisowa (tankowania):
1) Stosowanie mat serwisowych
2) Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia
3) W strefie serwisowej może znajdować się  tylko uczestnik i jeden mechanik
4) Tankowanie odbywa się z wyłączonym silnikiem
Komunikat - I runda SJCAM SUPER RALLY / Puchar Can-am, Miasto Oława / Gmina Oława, 2-4.03.2018

1. Zmiana kolejności startowej do OT skutkuje jednorazową karą 15 sekund.

2. Spóźnienie zawodnika na start PKC (Brama startowa) skutkuje karą czasową 15 sekund za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia.

3. Jazda poza wyznaczoną trasą na OT grozi wykluczeniem z imprezy.
KOMUNIKATY - WĄCHOCK - 29.31.07.2017

KOMUNIKAT ORGANIZATORA Nr 03/07 - V Runda - Wąchock
Organizator serii Gepa Logistic Super Rally wprowadza dodatkowy system kar. 01.06.2017
 1. Załoga jest zobowiązana do zachowania toru jazdy takiego jak podczas obowiązkowego objazdu trasy.
 2. Wyjazd po za trasę (cięcie zakrętów, wypuszczanie pojazdu na wyjściu z zakrętu, omijanie nierównego fragmentu trasy w tym wody lub błota) w pole uprawne, łąkę, tren uprawy leśnej skutkuje doliczeniem jednej minuty Odcinka Testowego. Dotyczy, to także sytuacji gdy poprzednia załoga / załogi zostawiły nielegalny ślad.
 3. Organizator ma prawo do wykluczenia danej załogi, która dopuści się takiego wykroczenia więcej niż dwukrotnie podczas danej rundy.
 4. Ze względu fragmenty trasy, prowadzące przez teren uprawy drzewek ozdobnych, ustala się opłatę za zniszczenie sadzonki – 80 zł szt.
 5. Organizator ma także prawo żądać od danej załogi zadośćuczynienia finansowego w celu naprawy powstałej szkody / szkód. Dotyczy to także szkód wyrządzonych przez pojazdy serwisowe oraz osób towarzyszących załodze.


KOMUNIKAT ORGANIZATORA Nr 02/07
Organizator serii Gepa Logistic Super Rally wprowadza zmianę do regulaminu 2017. Zmiana obowiązuje od dnia 01.06.2017
Przypominamy iż objazd zapoznawczy obowiązkowy jest dla wszystkich załóg.
 1. Nieobecność załogi (w przypadku załóg samochodowych wystarczy jeden z członków załogi, w klasach SSV obowiązkowa obecność kierowcy) skutkuje niedopuszczeniem załogi do startu. 
 2. Załoga, która podczas objazdu trasy uszkodzi oznakowanie trasy, dopuści się jazdy po za wyznaczoną / przyjętą trasą, tnie zakręty lub wypuszcza pojazd niczcząc przyjętą trasę, zostaje automatycznie wykluczona z udziału w danej rundzie. Załoga ponosi także odpowiedzialność za osoby jej towarzyszące kierujące pojazdami podczas przejazdu zapoznawczego. 
 3. Organizator może wprowadzić system identyfikacji załóg, które zapoznały się z trasą. Brak identyfikatora jest jednoznaczny z niedopuszczeniem załogi do startu.
 4. Organizator może wprowadzić system identyfikacji pojazdów, które przeszły BK. Brak identyfikatora jest jednoznaczny z niedopuszczeniem pojazdu do startu.


KOMUNIKAT ORGANIZATORA Nr 01/07
Zawodnikom rywalizującym w klasach samochodowych przypominamy o regulaminie, który jednoznacznie mówi o zakzaie stosowania opon typu Maxi Cross.
          Wyciąg z regulaminu:
                    "W samochodach zabrania się używania opon typu MAXI CROSS (popularnie zwanych kołkami) oraz rolniczych i innych wolnobieżnych."
Pojazdy z ogumieniem tego typu nie będą dopuszczone do udziału w imprezie, a stwierdzenie używania takiego ogumienia w trakcie rywalizacji łączy się z wykluczeniem z danej rundy.

KOMUNIKAT ORGANIZATORA Nr 01/06
Organizator serii Gepa Logistic Super Rally wprowadza zmiany w regulaminie 2017. Zmiana obowiązuje od dnia 01.06.2017
 1. Obecność na odprawie zawodników jest obowiązkowa. Załogę musi reprezentować minimum jedna osoba – kierowca lub pilot. Nieobecność na odprawie skutkuje doliczeniem załodze jednej minuty Odcinka Testowego. W szczególnym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia załogi do Startu. (dotyczy załóg uczestniczących pierwszy raz). Spóźnienie na odprawę skutkuje doliczeniem 15 sekund Odcinka Testowego.
 2. Wszelkie protesty przyjmowane są jedynie na piśmie w biurze zawodów na ręce Komandora - Krzysztof Biel z uwzględnieniem zasad regulaminowych (czas i opłaty wg regulaminu).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizator może nałożyć na załogę karę czasową 15 sekund do jednej minuty Odcinka Testowego z wykluczeniem włącznie.


KOMUNIKAT ORGANIZATORA Nr 01/06
Organizator serii Gepa Logistic Super Rally wprowadza zmianę w regulaminie Super Rally. Zmiana obowiązuje od dnia 01.06.2017
 1. Obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu klas quad, SSV, samochodowych jest lina holownicza. Lina musi posiadać zakończenia umożliwiające szybkie jej połączenie z pojazdem (zalecane są szekle).
 2. Obowiązkiem załogi, która utknęła na trasie i jej pojazd blokuje przejazd lub znajduje się w miejscu niebezpiecznym jest natychmiastowe wyjście na trasę, pod prąd, celem ostrzeżenia nadjeżdżających załóg, tak aby ostrzeżenie było skuteczne (od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów). W drugiej kolejności obowiązkiem jest telefoniczne zgłoszenie organizatorowi zaistniałej sytuacji.
 3. Załoga jest zobowiązana do przyłączenia liny do pojazdu zanim jeszcze nadjedzie pojazd mogący ją usunąć z trasy celem udrożnienia przejazdu.
 4. Holowanie uszkodzonego pojazdu, po trasie odcinka dozwolone jest za zgodą organizatora, po przejeździe ostatniej załogi, danej sekcji, pod groźbą wykluczenia załogi.
 5. Załogi we własnym zakresie organizują sobie holowanie z miejsca postoju. Organizator może holować ale nie jest zobowiązany, do holowania uszkodzonego pojazdu, do miejsca przejęcia go przez serwis załogi.
 6. Nie zastosowanie się do pkt.1 skutkuje niedopuszczeniem załogi do startu.
 7. Nie zastosowanie się do pkt.2, 3 skutkuje wykluczeniem załogi.


Szanowni zawodnicy!
Zmieniliśmy system zgłoszeń na nasze imprezy.
Rejestrujcie się na stronie wypełniając dane i wpisując aktualny adres e-mailowy i hasło.
Po rejestracji otrzymacie e-mail potwierdzający czynność z nazwą użytkownika i hasłem.
Zgłaszając się do, którejkolwiek imprezy będziecie musieli się tylko zalogować i kliknąć
zgłoszenie wybranej rundy.
Zgłoszenie na imprezę również potwierdza e-mail.
Każda z rund będzie dostępna do wykonania zgłoszenia 30 dni przed jej terminem.